Team Nederland

 
Het bestuur van Stichting Kartini bestaat louter uit vrijwilligers. Men heeft geen recht als bestuurder op welke bezoldiging dan ook. Hetgeen overigens ook geldt voor andere vrijwilligers buiten het bestuur.
 
 
 
Rita Allart
voorzitter

Graag wil ik mij voorstellen als bestuurslid van Stichting Kartini.

Ik ben Rita Allart en op 3 februari 1946 geboren te Katwoude, gehuwd en we hebben 2 zoons.

Onze 2 zoons zijn door ons geadopteerd. Zij zijn beiden afkomstig uit Indonesië. Onze oudste zoon Erik is afkomstig uit Surabaya en in 1978 bij ons gekomen. Onze tweede zoon René is afkomstig uit Bandung en kwam in 1979 bij ons.

Na de adoptie van onze zoons wilde ik graag meer kunnen betekenen voor kansarme kinderen in Indonesië. Hierdoor kwam ik in contact met Stichting Kartini. Een aantal jaren hebben ik, samen met het actie comité van de Stichting, diverse Pasar Malams georganiseerd. Dat was een prettige samenwerking en een leuke tijd.

Het bestuur heeft mij daarop gevraagd om plaats te willen nemen in het Bestuur van Stichting Kartini. Hier heb ik niet lang over nagedacht. De eerste jaren heb ik als lid binnen het Bestuur meegedraaid en veel ervaring opgedaan. Vanwege mijn opleiding en boekhoudkundige werkervaring ben ik in 1997 gevraagd om de bestuurstaken als penningmeester te vervullen. Tot 2017 was dit mijn taak binnen het bestuur. Werk waar ik veel affiniteit mee heb en had en met plezier vervulde. Veel ontwikkelingen heb ik mogen meemaken. Van het handgeschreven huishoudboekje en sheets zijn we inmiddels al een aantal jaren in het digitale tijdperk beland. Een leuke ervaring om ook deze stappen in dit tijdperk te mogen meemaken. Maar vanaf 2017 is deze taak overgedragen aan Henk van der Veen en is mij de voorzittershamer toevertrouwd.

Na een arbeidzaam leven geniet ik sinds 2008 van mijn prepensioen. Het werk voor Stichting Kartini is voor mij een zeer waardevolle ‘vrijetijdsbesteding’. Samen met mijn steun en toeverlaat echtgenoot Henk, hoop ik de komende jaren in goede gezondheid Stichting Kartini te kunnen blijven steunen en daarmee vele kansarme kinderen in Malang te helpen. Deze kinderen hebben met onderwijs zoveel meer kansen op een betere toekomst. Daarom hebben ze onze inzet en hulp hard nodig.

Richard Taman
Secretaris

Als zoon van een groenteboer kwam ik op 3 juni 1949 te Purmerend op deze wereld.
Sinds 1972 ben ik getrouwd met Thea en ook zo lang woonachtig in De Streek.
Wij hebben 3 geadopteerde kinderen afkomstig uit Indonesië, die hun weg naar volwassenheid reeds lang hebben gevonden. Hun even staat op de rails met hun gezinnen.

Ondertussen genieten wij al vele jaren van onze kleinkinderen twee van 12 ,van 10 en 8 jaar, 2 meisjes en 2 jongens. Wij zien ze vaak, het is een rijkdom hen om ons heen te hebben.

Leuk is te melden dat een kleindochter vernoemd is naar Yayuk van Permata Hati, onze zoon vond die naam zo pakkend en leuk dat hij haar die naam heeft gegeven.
Wij zijn er zelf meerdere malen geweest in Tumpang en later in Malang tijdens onze reizen naar de roots van de kinderen, de 1e maal was dat al in 1981 en de laatste in in 2014
Samen met de staf van Permata Hati bezochten wij dan ook onze sponsorkinderen.

Vanaf het prille begin –eind jaren 70 – zijn mijn vrouw en ik al betrokken bij Kartini (toen nog Dorkas)
Via het actiecomité allerlei activiteiten gedaan met als belangrijkste actie het organiseren van Pasar Malams, maar ook modeshows of bingoavonden kwamen regelmatig voorbij. Allemaal om extra geld te fourneren voor Kartini.
Naast mijn werk momenteel als wagenparkbeheerder en voorheen manager van een administratieve afdeling, heb ik jarenlang diverse bestuursfuncties mogen invullen. Zoals voorzitter van een operette vereniging, penningmeester van de kerk of PR functionaris van Kartini, een taak welke ik een aantal jaren heb vervuld.

Mijn vrije tijd breidt zich uit (Vut) en die wil ik graag weer inzetten voor ons goede doel: kinderen de kans geven op een betere toekomst m.n. via opleiding.

 

Willeke van der Pouw
Penningmeester

Met mijn eerste zelf verdiende loon wilde ik een goed doel steunen. Mijn moeder was al pleegouder van een kind in Malang. Ook ik wilde een Indonesisch kind ondersteunen op weg naar een betere toekomst. Santi Dewi – mijn eerste pleegkind, nu een volwassen vrouw – was toen een kleine puk die net op de kleuterschool zat. Een aantal jaren geleden rondde ze haar opleiding met succes af. Ik ben nog steeds trots op haar.’

‘Momenteel  geef ik Siti, Yuniar en Dewi een steuntje in de rug. Ik geloof in het werk van onze stichting. Kleinschalige en directe hulp biedt de meeste kans op succes. Kartini kent de mensen ter plekke die zorgen dat het geld van de sponsorouders wordt besteed aan datgene waarvoor het bedoeld is: onderwijs aan kansarme kinderen. Dat weet ik uit de verslagen en dat heb ik ook op Java met eigen ogen gezien. Met 16 euro per maand maak je het verschil in het leven van iemand.’

Willeke van der Pouw  (11 juli 1963)  werkt sinds 2000 als secretaris voor de stichting Kartini. Met partner Frank en haar zonen Christiaan en Simon woont ze in Heiloo.

Martijn Sikkema      bestuurslid

Graag stel ik mij aan u voor:
Mijn naam is Martijn Sikkema en ik ben 41 jaar en woon in Amsterdam.
Sinds april 2021 ben ik toegetreden tot het bestuur als bestuurslid van de stichting.
Ik ben in 1980 geadopteerd uit Indonesië waarna ik ben opgegroeid in Enkhuizen.
Voor een aantal van u zal mijn achternaam bekend voorkomen of kennen mij nog van vroeger.

Mijn vader Wiebe Sikkema heeft jaren lang in het bestuur ook gezeten en mijn moeder, Rita
Sikkema was ook een bekend gezicht voor de stichting. Als kind was ik altijd te vinden op de
Pasar Malam in Enkhuizen, waar ik mij erg thuis voelde altijd.
Hier komt mijn verbondenheid met de stichting vandaan en is het voor mij nu tijd om mijn steentje bij te dragen aan het prachtige doel die Kartini nastreeft. Zelf ben ik inmiddels sponsorouder van 2 kinderen die ik inmiddels ook heb mogen en kunnen bezoeken 3 jaar geleden, dit was erg bijzonder en voor mij wat Kartini zo uniek maakt.

De laatste jaren heb ik het idee gekregen dat ik iets wil terug doen voor het land waar ik vandaan kom. Via de stichting Kartini kan ik nu hopelijk een kleine bijdrage leveren aan het verbeteren van de woon en leefomstandigheden van de pleegkinderen. Ik hoop mij nog vele jaren op diverse vlakken te kunnen inzetten voor de stichting en kijk uit naar het kennismaken met de vele pleegouders die er zijn.

René Allart bestuurslid

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is René Allart en ik ben in 2022 toegetreden tot het bestuur. Ik ben de zoon van Rita Allart en zij is vanaf de beginjaren van de stichting actief. Daardoor ben ik met de stichting opgegroeid en ken ik haar als een betrouwbare en effectieve organisatie die met hulp van pleegouders al honderden kinderen door de jaren heen geholpen heeft.

Ik heb een achtergrond als ingenieur en jurist en woon en werk sinds 2014 met veel plezier in Parijs. In Nederland vrijwilligerswerk doen lijkt dan niet zo vanzelfsprekend.

Echter ben ik voor mijn werk en familiebezoek met regelmaat in Nederland. Daarbij kan veel ook met videobellen en internet geregeld worden.

Ik vind het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Als vader van een dochtertje kan ik weinig beters verzinnen dan kinderen door educatie een toekomstperspectief geven. Het is fijn dat dit kan voor kinderen in mijn geboorteland door een stichting uit de streek waar ik ben opgegroeid.