Stichting Kartini

Kartini is een van oorsprong Westfriese stichting. Op 15 maart 1979 ging men van start met het opzetten van financiële hulpprojecten in een klein gebied op Oost-Java, Indonesië. De stichting is ontstaan op persoonlijk initiatief van enkele mensen die zich om uiteenlopende redenen verbonden voelden met Indonesië en zich in wilden zetten voor de opbouw van dit prachtige land. Niet door het starten van grote projecten maar juist door de projecten kleinschalig te houden.

Vanaf het begin heeft Kartini zich voornamelijk bezig gehouden met hulp bieden aan kansarme kinderen uit de kampongs in en rond de stad Malang, met als algemene doelstelling juist deze groep kinderen naar school te laten gaan. Alhoewel onderwijs in Indonesië open staat voor iedereen, blijkt dat in de praktijk juist het armste en grootste deel van de bevolking financieel niet in staat is om hun kinderen naar school te sturen.

Door die financiële hulp hebben deze kinderen uitzicht op een toekomst, waarin zij hun eigen mogelijkheden kunnen ontdekken. Kartini betekent voor hen een uitweg, een kans om de armoede achter zich te laten.

Want een kind dat niet naar school gaat wordt zo’n beetje aan z’n lot overgelaten. Het zwerft op straat en veel van hen worden als goedkope arbeidskrachten misbruikt. Op latere leeftijd heeft zo’n kind nauwelijks kans om uit te stijgen boven het niveau van simpelweg overleven, op welke manier dan ook, noch om de volgende generatie een uitweg te bieden uit de cirkel van armoede en uitzichtloosheid. Alleen scholing biedt een ontsnappingsmogelijkheid aan die vicieuze cirkel. Daarom is scholing de belangrijkste vorm van hulpverlening die Kartini biedt.