Sponsor een project

Project “Je zult maar zonder schoenen staan”

ofwel het schoenenproject

Tegenwoordig moetenSchoenen passen de kinderen die een school bezoeken schoenen dragen. In het warme en natte klimaat van Oost Java, Indonesië, betekent dit dat de kinderen bijna elk jaar een paar nieuwe schoenen moeten aanschaffen. Veel arme ouders, vaak zonder werk, zijn niet in staat deze aanschaf te doen.

Ook stichting Kartini is niet in staat om jaarlijks voor haar pleegkinderen een paar nieuwe schoenen aan te schaffen. Redenen de aanhoudend stijgende kosten voor het primaire levensonderhoud, waaronder ook de scholingskosten, de duur blijvende Roepia en de druk op de pleegouderbijdrage en het aantal pleegouders door de financiële -, schulden – en uitgavenoverschottencrisis.

Alle acties, maar ook extra bijdragen zullen daarom gebruikt worden voor dit project.

Een paar schoenen kost ca. € 15,–

Stort uw bijdrage op het IBANnr bij de Rabobank: NL56 RABO 0310 0136.66 t.n.v. Stichting Kartini onder vermelding van schoenenproject.