Steun een kind

Via Kartini adopteert men financieel een kind uit de omgeving Malang (Oost Java), door maandelijks 16 euro voor het betreffende pleegkind over te maken. Dit bedrag is bestemd voor alle schoolkosten van het kind zoals leermiddelen, schoolgeld en uniformen. Leermiddelen zoals boeken, schriften en schrijfgerei is niet gratis en wordt er inschrijfgeld geheven. Een verkapt soort schoolgeld dus, dat met name voor het voortgezet onderwijs voor de meeste ouders onbetaalbaar is.

In Indonesië is het verplicht dat alle kinderen in uniform naar school gaan. Zo is het verschil tussen arm en rijk niet zichtbaar. Een goed streven maar helaas worden deze uniformen niet gratis verstrekt en moeten de ouders deze zelf kopen voor hun kinderen.

Door met het betreffende pleegkind te corresponderen krijgt men de kans een leuke band op te bouwen. De brieven worden kosteloos vertaald en de pleegouders ontvangen in het Engels vertaalde brieven van het pleegkind. Daarnaast worden zij op de hoogte gehouden van de vorderingen van het pleegkind en krijgt men foto’s/informatie over de gezinssamenstelling, leefomstandigheden en het woongebied.

De groep kinderen die Kartini ondersteunt is beperkt; maximaal 500 kinderen. Vanaf de oprichting hebben vele kinderen hulp mogen ontvangen. Een groot aantal pleegouders heeft inmiddels hun pleegkind al kunnen bezoeken in Indonesië, een onvergetelijke ervaring en een goede reden om het wondermooie Indonesië tot reisbestemming te maken!

Naast de mogelijkheid om financieel een kind te adopteren kan men het werk van Kartini ook steunen als donateur, door een minimale bijdrage van € 25,00 per jaar. De extra gelden die Kartini ontvangt worden o.a. gebruikt voor aanvullende kleinschalige projecten. Denk aan renovatie van huisjes welke eigendom zijn van de gezinnen waarvan door Kartini gesteunde kinderen wonen.