Periodieke giften in geld via overeenkomst, lijfrente schenking

Schenken en de fiscus

Als Stichting Kartini  hebben wij de ANBI status. Alleen giften aan goede doelen die bij de Belastingdienst als zodanig geregistreerd staan zijn aftrekbaar.  Er zijn twee vormen van giften/schenkingen:

  • Gewone giften waarbij een drempelbedrag geldt
  • Volledig aftrekbare giften. Hierbij wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de schenker en de Stichting.

Uitzondering op de laatste zijn de persoonsgebonden giften.  Denk aan bijvoorbeeld extra giften voor verjaardag, rapport, diploma en gezinshulp.

Periodieke giften/schenkingen via overeenkomst.

Als u periodieke giften laat vastleggen via een overeenkomst, gelden andere voorwaarden voor de aftrek van giften van de belasting dan voor niet notarieel vastgelegde giften aan o.a. goede doelen. Namelijk voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum aftrek.

Voorwaarden voor het verkrijgen van volledige belastingaftrek bij giften of schenkingen zijn:

Het betreft periodieke giften die u doet aan bepaalde in Nederland gevestigde instellingen of verenigingen o.a. liefdadigheidsinstellingen b.v. voor ontwikkelingshulp -zoals in ons geval- met een ANBI status

  • U heeft de gift via een overeenkomst met de Stichting opgemaakt.
  • U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen welke stopt bij overlijden.
  • U doet deze gift minimaal vijf jaar achter elkaar. (mag natuurlijk meer)
  • Er staat geen tegenprestatie tegenover de gift.

Wat is uw voordeel.

U sponsort middels de akte bijvoorbeeld 2 kinderen à € 32,00 totaal per maand. U valt in de 42% schijf van de belasting.

Van de € 384,00 per jaar die u betaalt, krijgt u ongeveer € 140,00 terug, dus per saldo betaalt u € 244,00 of € 20,30 per maand voor 2 kinderen ipv € 32,00

Het netto voordeel is wel afhankelijk van uw persoonlijke belastbaar inkomen en dus de belastingschijf waar in u valt. Ondanks dat u dus meer betaalt per maand kost het netto minder.

We kunnen ons voorstellen dat u de gevolgen van een akte van lijfrente schenking voor Kartini in uw situatie meer wilt weten. Neem dan gerust contact op met het secretariaat T 0228 528 997 .

Klik hier voor het formulier