Tips voor het contact met uw pleegkind

U gaat naar Indonesië. Uit ervaring weten we dat juist de verslagen van mensen die daadwerkelijk contact hadden met hun (ex)sponsorkind(eren) anderen over de streep haalt ook een kind de kans op goed onderwijs te geven. Wij hopen dan ook van harte dat u een bijdrage voor onze website wilt maken in de vorm van een kort verslag van die ontmoeting(en) plus een aantal foto’s van die gebeurtenissen. Met onder meer uw verhaal vertellen wij aspirant-sponsors en andere geïnteresseerden over het werk in en rond Malang van onze partner ter plaatse, de stichting Permata Hati. Onze sponsorouders zijn de beste ambassadeurs die we ons kunnen wensen.

We realiseren ons dat het voor de meeste sponsorouders geen dagelijks werk is om een tekst te schrijven. Daarom geven wij u graag een handreiking voor het werken met een tolk mee alsook een aantal interviewtips. En nog een paar aandachtspunten bij het maken van foto’s. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage  en een fantastische reis toegewenst.

Werken met een tolk

Veel sponsorouders zijn aangewezen op iemand die de Indonesische taal machtig is om met hun sponsorkind te praten. En werken met en tolk is misschien wel het lastigste aspect. Meestal zal dat iemand van Permata Hati zijn. Voor hen is het vertaalwerk geen dagelijks kost. Hij/zij zal ook erg zijn/haar best willen doen om u de juiste informatie te geven, waardoor hij/zij meer wil vertellen dan het kind doet. Van harte een paar tips om de samenwerking te versoepelen.

Leg de tolk van te voren uit dat u graag echt eventjes met het kind wilt praten en dat u daarom tijdens het gesprek niet de tolk maar het kind aankijkt. Het helpt wanneer u er bij vertelt dat u een zo letterlijk mogelijke vertaling van het antwoord op prijs stelt. Dus zonder uitleg of toelichtingen van de tolk. Het kan voorkomen dat u een vraag stelt aan het kind en dat de tolk meteen antwoord geeft. Onderbreek het gesprek dan eventjes vriendelijk en leg opnieuw dat u graag het kind aan het woord wilt laten. Vertel aan de tolk dat u de extra informatie graag wilt hebben, maar dan na het gesprek met het kind. Dit alles kan enig geduld vergen. Bedenk u dat het in Indonesië niet altijd vanzelfsprekend is dat een kind spreekt. Wanneer volwassen met elkaar praten, zwijgt het kind. Een en ander zal vaak gemakkelijker verlopen wanneer u door de knieën gaat of zit, zodat u het kind recht in de ogen kunt kijken wanneer met hem/haar praat.

Tot slot: wanneer u daartoe in de gelegenheid bent, praat dan ook zeker met de ouders/verzorgers van het kind. Hun zienswijze kan uw verhaal verrijken.

Foto’s maken

Uiteraard hopen we ook op actuele foto’s voor onze website en eventueel in onze gedrukte publicaties. Hoe meer foto’s u ons kunt geven, hoe beter het is. Een enkele foto vertelt soms meer dan duizend woorden. Hieronder een paar tips voor het maken van beeldmateriaal dat wij graag zouden publiceren:

 • De meeste Indonesiërs gaan graag op de foto. Toch is het verstandig vooraf even toestemming te vragen voor het maken van foto’s.
 • Fotografeert u kinderen? Ga geregeld ook even door de knieën, zodat u met uw camera op ooghoogte met de jeugd bent.
 • Stel u camera in op een hoge beeldkwaliteit of doe dat a.u.b. in elk geval voor een aantal beelden. Wanneer uw foto’s te weinig picksels hebben, kunnen we ze niet gebruiken voor drukwerk.
 • Vanwege de huidskleur van de Indonesiërs kan het verstandig zijn uw flitser te gebruiken, ook overdag.

Voorbeeldvragen & gegevens  sponsorkind

Naam:
Leeftijd + jongen of meisje:
Klas:
Gezinssituatie:

 • Als je met je vriendjes/vriendinnetjes speelt, wat vind je dan het leukste om te doen?
 • En als je alleen speelt, wat doe je dan?
 • Wat vind je leuk op school?
 • En wat vind je minder leuk om te doen?
 • Wat wil je later worden?
 • Waarom denk je dat dat een goed beroep voor jou zou zijn?
 • Wat wil je niet worden later en waarom?
 • Is er iemand waar jij een voorbeeld aanneemt en waarom?
 • Wat wil je nog graag vertellen?
 • Is er iets wat je van mij/ons wilt weten?

Indien mogelijk, stel dan ook een paar vragen aan vader, moeder (of verzorgers) en leraren. Met hun antwoorden kun u uw verhaal nog meer ‘inkleuren’.

Vragen aan ouders kunnen zijn:

 • Wat betekent de steun via Permata Hati voor u en uw gezin?
 • Wat doet u om uw kind in het leren te stimuleren?

Voorbeeldvragen & gegevens (ex)sponsorkind

Verhalen over (jong)volwassen die inmiddels geen sponsorkind meer zijn, omdat ze van school af zijn en hun plekje in de maatschappij gevonden hebben zijn zeer waardevol voor ons. Als het duidelijk is dat het werk van Kartini en Permata Hati zinvol is, dat we het verschil maken in het leven van mensen, hoe gemakkelijker we mensen kunnen interesseren ook sponsorouder te worden.

Naam:
Leeftijd + geslacht:
Beroep:
Gezinssituatie:

 • Waar droomde je als kind van?
 • Wat wilde je worden?
 • En wat ben je uiteindelijk geworden?
 • Hoeveel mensen kun jij nu ondersteunen doordat jij  geschoold werk hebt?
 • Waar droom je nu over?
 • Als mensen jou naar je ervaringen met Permata Hati vragen, wat vertel je dan?
 • Heb je zelf al kinderen? Zo ja, wat vertel je ze over jouw jeugd?
 • Als je iets tegen de kinderen die nu gesponsord worden mocht zeggen, wat zou dan je boodschap aan hen zijn?
 • Wat wil je graag je nog vertellen?
 • Is er iets wat je graag over mij/ons wilt weten?