Help een kind voor slechts € 0,50 per dag

Help een kind voor slechts € 0,50 per dag !!! Die kan dan naar school !!!

Stichting Kartini uit Bovenkarspel geeft al bijna 40 jaar steun aan kansarme kinderen op Oost Java Indonesië.

Het begon met een vraag van de ene moeder (uit Tumpang een dorp nabij Malang) aan een andere (uit Bovenkarspel) “Kan er vanuit West Friesland hulp geboden worden aan kansarme kinderen zodat ze naar school zouden kunnen gaan?”. Inmiddels is stichting Kartini uitgegroeid tot een solide en transparante organisatie die kleinschalig opereert en die belangrijke hulp biedt aan kinderen en gezinnen in Malang en omgeving.

Vanaf het begin tot heden zijn er zeer veel kinderen financieel gesteund door Nederlandse en buitenlandse pleegouders door middel van een maandelijkse bijdrage. De kinderen gaan naar school tot en met het middelbaar (beroeps-)niveau en hebben zo een grotere kans om een betere toekomst op te bouwen. Dit is ook de doelstelling van Stichting Kartini.

De grootte van de groep sponsorkinderen is max. 500. Waarom kleinschalig? Dit is een bewuste keuze van Stichting Kartini. De kosten zijn minimaal (nog geen 5% van het totaal) in Nederland omdat alleen gewerkt wordt met vrijwilligers.

In Malang heeft Kartini’s zusterorganisatie Yayasan (Stichting) Permata Hati een eigen kantoor met een team van 3 bestuursleden en 3 maatschappelijk werkers. Zij onderhouden de dagelijkse contacten met de kinderen, hun gezinnen, de scholen en de locale en landelijke instanties. De kosten van de organisatie in Malang worden betaald uit de bijdragen van de pleegouders via Stichting Kartini. Dat geldt voor alle schoolkosten en – benodigdheden, salarissen bestuur en maatschappelijk werkers, rijstpakket aan gezinnen etc.

Via  aparte acties wordt extra geld opgehaald. Door deel te nemen aan culturele of andere markten zoals Pasar Malams, fietstochten e.d. Deze extra gelden wordt besteed aan bijvoorbeeld schoenen voor alle gesponsorde kinderen.

Stichting Kartini beseft terdege dat haar inzet en motivatie een druppel is op de bekende gloeiende plaat. Zij weet zich echter gesterkt dat iedere druppel een kind is met een betere toekomst.

Men kan Stichting Kartini helpen door zich aan te melden als pleegouder of donateur. U kunt een kind de kans bieden naar school te gaan voor slechts € 16,00 per maand of circa € 0,50 per dag. Als donateur bent u ook van harte welkom. Met een minimaal bedrag van € 25,00 per jaar kunt dit project steunen.

Interesse? Nadere informatie kunt vragen onder telefoonnummer 0228-512997 of kijk op de site  www.kartini.info