Doelstelling

Geef de mens geen vis, geef een hengel

Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het Indonesische eiland Java, daar spannen wij ons voor is. De doelstelling is om deze kinderen naar school te laten gaan. Kunnen lezen en schrijven is dé basis voor een betere toekomst. Wie kan lezen en schrijven, is in staat zelf de regie over zijn/haar leven te nemen. We willen dus geen vissen geven, maar hengels.

De stichting Kartini ondersteunt op dit moment zo’n vierhonderd kinderen. Een druppel op een gloeiende plaat? Zeker niet, eerder een steen in de vijver. Het allereerste  kind uit een straat op school is een voorbeeld en een enorme stimulans voor anderen. Er is dus toch een uitweg uit de armoede!  Bovendien, hulp aan één kind is hulp aan een gezin, een familie en uiteindelijk de gemeenschap.

Diamanten hart

Onderwijs  in Indonesië staat open voor iedereen, maar zonder geld blijft de schoolbank een onbereikbare plek. Daarom bekostigen sponsorouders uit Nederland de schoolloopbaan van een kind. Kartini zorgt dat het geld goed terecht komt. Dat doen we samen met de lokale stichting Permata Hati, wat diamanten hart betekent. Deze groep van sociaal bewogen Indonesische professionals kent land en volk, de weg en de spraak. De werkers van Permata Hati en Kartini hebben veel persoonlijk contact, en dat komt de effectiviteit ten goede.

Toch ook een vis

De gedachte is dus: Een schooldiploma geeft veel meer kans op een goede baan en verbetert de leefomstandigheden van talloze. Het effect is vooral merkbaar op de langere termijn. In en rond Malang hebben al velen een bestaan weten op te bouwen dankzij het geld uit Nederland. Maar in het hier en het nu: Op een lege maag is het moeilijk leren. Daarom krijgt elk gezin in het programma maandelijks ook een zak rijst.

Uw steun …. hun toekomst

Retno, Ika en Muhammed willen naar school. Net als Auryn en Deni. Uw steun … hun toekomst.  Op deze website onder het kopje Wat kunt U doen leest u hoe u een kind kunt helpen. Door sponsorouder te worden of en gift te doen.

De stichting Kartini ontstond in 1977 op initiatief van enkele mensen die zich om uiteenlopende redenen verbonden voelden met Indonesië en zich in wilden zetten voor de opbouw van dit prachtige land. Kleinschaligheid was en is daarbij steeds het uitgangspunt. Dat alles tot op de dag van vandaag, op basis van volledige vrijwilligheid van deze betrokken vrijwilligers.