Vacatures

Vacatures

Na bijna 40 jaar te hebben bestaan, wordt stichting Kartini bedreigd door een tekort aan bestuursleden en bestuursondersteuners.

We doen daarom een dringend beroep op onze pleegouders, donateurs en/of sponsors om zich aan te melden voor een bestuurs- en bestuursondersteuningsfunctie.

Vacature Voorzitter
Een functie waar teamwork voorop staat. Werken met ingewerkte andere bestuursleden is het vooruitzicht. De tijdsbesteding is zeker te overzien: 7 x pj bestuursvergaderingen; meewerken 2 á 3 x pj op markt of pasar malam en 1x pj een pleegouder/contactdag. Wel is er een zekere band met Indonesië gewenst.

U kunt zich voor nadere informatie wenden tot het bestuur

Vacature PR en werving – bestuurslid of ondersteuning van bestuur 
Om Kartini meer bekendheid te geven is aanvulling en kennis binnen het bestuur hieromtrent nodig. Denk aan beter uitnutten van social media, inzet bij markten cq. pasar malams. Het kan via bestuursfunctie of via een -werkgroepachtige- rondersteuning van het bestuur

Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot het bestuur.